Welkom

Het bijzonder karakter van Gorssel

De dorpskern Gorssel met het daarbij behorende buitengebied hebben een specifiek karakter. Het behoud hiervan vraagt aandacht en inzet.

  • Een dorp aan de IJssel, tussen de twee nabijgelegen Hanzesteden Zutphen en Deventer,
  • Vijf afwisselende landschappen: heide, bossen, coulissen, enken en uiterwaarden, met historische en culturele waarden,
  • Een bebouwingsstructuur van vrijstaande karakteristieke panden,
  • Een aantal prachtige landgoederen met de daarop voorkomende bebouwing.

Wilt u dit steunen via uw nalatenschap of een gift dan kan dit door middel van de Stichting Gorssels Erve.

De Stichting Gorssels Erve is opgericht om karakteristieke elementen in de dorpskern van Gorssel en de omgeving ervan te behouden of te herstellen. De middelen hiervoor worden verkregen via nalatenschappen en schenkingen. Een Gorssels fonds voor een Gorssels doel.

U kan uw erfenis of een deel ervan nalaten aan de stichting. Dat is eveneens mogelijk in de vorm van ‘nalaten bij leven’. De stichting zal het geld besteden aan bijzondere elementen in het dorp en de omgeving ervan. Zo wordt voorkomen dat karakteristieke gebouwen of dorpselementen verdwijnen. Buiten betrokkenheid van de stichting werd in de afgelopen jaren de molen op de enk gerestaureerd, kreeg het Tramstation een nieuwe functie en werd het openluchttheater heropend. Het karakteristieke gemeentehuis werd onderdeel van museum MORE.