Doelstelling

De Stichting Gorssels Erve stelt zich tot doel het eigen Gorssels dorpskarakter voor de toekomst te behouden en verloren gegane karakteristieke, historische elementen te herstellen.

Om dat doel te verwezenlijken richt de Stichting Gorssels Erve zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • De aankoop van gronden en/of vastgoed ter voorkoming van herbestemmingen, die haaks staan op het behoud van het dorpse karakter.
  • Het geven van een beperkte impuls/éénmalige bijdrage aan karaktervolle objecten.
  • Het realiseren van bijzondere maatschappelijke projecten, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een ‘Landmark’.