Lezing van Theo Spek over de landschapswaarden van de Ravenswaarden en het oude markegebied

18 januari 2024 om 20.00 uur in de kerk in Gorssel

Lezing Theo Spek

 De lezing van prof. Theo Spek wordt georganiseerd door Gorssels Erve  en Marke Gorsselse Heide.

Prof. dr. ir. Theo Spek is hoogleraar Landschapsgeschiedenis aan RUG. Theo Spek gaf leiding aan het afstudeeronderzoek van student Bram Arends naar de landschapsontwikkeling en landschapswaarden van het IJssellandschap van de Ravenswaarden bij Gorssel en welke aanknopingspunten deze kennis biedt voor een duurzame toekomst. Gelijktijdig biedt dit beschikbare document prettig leesbare informatie voor de bevolking van Gorssel en Omgeving. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van Gorsselse Erve.

Gorssels Erve is een lokaal fonds met een ANBI status voor het ontvangen van legaten en schenkingen, die ten dienste zijn voor het behouden en versterken van karakteristieke elementen in het dorp Gorssel en omgeving.

Marke Gorsselse Heide bestaat 15 jaar. In die periode is de Gorsselse Heide van militair oefenterrein weer omgevormd naar een natte heide, mede dankzij een enorme inzet van inwoners.  De heide is onderdeel van een historisch, kleinschalig cultuurlandschap. Voor het robuuster maken van de natuur van Gorsselse heide is verbinding met het omringende landschap een voorwaarde.

In het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseert de Marke in 2024 een lezingencyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap. Sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven ingaan op de vraag: Wat is van landschappelijke waarde in ons  oude markegebieden welke uitdagingen er liggen voor herstel van het landschap en het klimaatadaptief maken daarvan. De cyclus start met deze lezing van Theo Spek.

Als je het landschap wil herstellen en de natuur robuuster wil maken, dan moet je het verleden kennen en het heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien. De Gorsselse Erve en Marke Gorsselse Heide spannen zich hier beide voor in.

De lezing is op 18 januari 20.00 uur in de kerk in Gorssel, Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel.