Organisatie

Bestuur

De stichting Gorssels Erve heeft een bestuur dat bestaat uit vier leden.
Zij verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

Voorzittervac.
SecretarisRudi Thomas
PenningmeesterJan de Zeeuw
LidInez Rensink

Het bestuur is onafhankelijk, handelt zonder last of ruggespraak een staat niet onder politieke invloed. Het bestuur zal uitsluitend besluiten nemen op basis van goed onderbouwde plannen, waarover jaarlijks verantwoording wordt afgelegd.

Toezicht

De stichting Gorssels Erve staat onder toezicht van een onafhankelijke raad van controle.

VoorzitterJan Haijtink
LidIrene van Kesteren
LidRob de Jong

ANBI-status

De Stichting Gorssels Erve is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij heeft op grond van haar statutaire doelstelling vrijstelling gekregen van artikel 24, lid 4 van de Successiewet en kan legaten, erfenissen en giften ontvangen onder dat belastingregiem. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels.

Een kopie van de beschikking waaruit de ANBI-status blijkt kunt u opvragen bij het stichtingssecretariaat van Gorssels Erve.

Statuten

Op 18 december 2003 is de stichtingsakte van het Stichting Gorssels Erve ten overstaan van notaris  E. Nijhuis notarieel gepasseerd.

Bijlages

 

Beleidsplan 2019
Jaarrekening 2022

Rabobank
IBAN:  NL97RABO0335519369
RSIN: 816079717